Dil Seçiniz
Telefon
İnstagram
WhatsApp

Hakkımda

Hakkımda

1977 yılında Hatay’da doğdu. İlk-orta- lise öğrenimini Hatay’da bitirdikten sonra 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı.

Genel cerrahi eğitimini 2002-2006 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. cerrahi kliniğinde aldı. 2006-2007 yılları arasında askerlik görevini Balıkesir Asker Hastanesinde tamamladı. Bu süre içinde Özel Bursa Acıbadem Hastanesinde part time olarak da görev aldı.

Mecburi hizmetine 2007-2008 yılında Mardin Devlet Hastanesinde başladı, 2008 yılında ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. cerrahi kliniğine atandı. 2009-2012 yılları arasında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde çalışan Dr. Turgut KARACA, Kasım 2012 yılında İskenderun Devlet Hastanesine atandı.

İskenderun Devlet Hastanesinde 2013 yılında Yanık Tedavi Ünitesinin, 2014 yılında da Yara Bakım Ünitesinin kurulmasında aktif rol aldı.

Nisan 2016 tarihinde Genel Cerrahi Doçenti unvanını aldı.

1977 yılında Hatay’da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Hatay’da bitirdikten sonra 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarı ile mezun oldum.

Genel Cerrahi eğitimime 2002’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği’nde başlayıp 2006 yılında tamamladım. Askerlik görevimi, 2006-2007 yılları arasında Balıkesir Asker Hastanesi’nde icra ettiğim süre içerisinde Özel Bursa Acıbadem Hastanesi’nde yarı zamanlı olarak çalıştım.

2007-2008 yıllarında Mardin Devlet Hastanesi’nde görevlendirmemi tamamlamamın ardından 2008 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği’ne, 2009-2012 yılları arasında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne, Kasım 2012’de ise İskenderun Devlet Hastanesi’ne atandım.

İskenderun Devlet Hastanesi’nde 2013 yılında, Yanık Tedavi Ünitesi’nin; 2014 yılında da Yara Bakım Ünitesi’nin kurulmasında aktif olarak görev aldım. 2016 Nisan ayında Genel Cerrahi Doçenti olmaya hak kazandım.

Eylül 2016 – Eylül 2018 döneminde Özel Palmiye Hastanesi’nde, 2018-2020 yılları arasında İskenderun Gelişim Hastanesi’nde çalıştım.

"2020 yılından sonra da İskenderun'da özel muayenehane, Adana'da iletişim ofisi kurarak kendi özel muayenehanelerimde çalışmaktayım. Ameliyat ve endoskopik işlemlerimi de anlaşmalı olduğum Antakya Özel Defne Hastanesi'nde, Adana Medline Hastanesi'nde, Adana Acıbadem Hastanesi'nde ve İskenderun Medipark Tıp Merkezi'nde yapmaktayım."

  • Eğitim ve Uzmanlık
   » Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
   » Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. cerrahi kliniği
  • Tıbbı İlgi Alanları
   » Obezite ve Diyabet Cerrahisi
   » Troid Hastalıkları
   » Fıtık Hastalıkları
   » Anarektal Abse ve Perianal Fistül
   » Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi )
   » Diyabetik Ayak, » Bası Yarası
   » Meme Hastalıkları, » Safra Kesesi
   » Hemoroidal Hastalık ( Basur Mayasıl )
   » Anal Fissür ( Makatta Çatlak )
   » Rektosel, » Venöz Ülser, » Yanık

  • Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar
   » Türk Cerrahi Derneği 
  • Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 
   » TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
   » TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ
   » TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

EUROPEAN WOUND MANAGEMENT ASSOCİATİON (EWMA) 

  • Yeterlilik Belgesi 
   » Türk Cerrahi Derneği “Cerrahi Yeterlilik Belgesi “ Kasım 2012
  • Kurslar, Eğitimler ve Sertifikalar
   » Laparoskopik fıtık onarımı kursu, 2015
   » Cerrahide zor yara yönetimi ve uygulamalı güncel yaklaşımlar kursu, 2013
   » Güncel yanık tedavisi modaliteleri eğitimi, Şubat-Mayıs 2013 (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde- 3ay)
   » Üst GIS ve Alt GIS Endoskopi sertifikası, Ekim – Aralık 2009 (Türk Cerrahi Derneği aracılığıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda- 3 ay)
   » Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2011
   » Yanık kursu, 2009
   » Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi Kursu, 2007
   » Yanık, ilk yardım ve tedavisi kursu, 2003
  • Katıldığı Kongre, Seminer ve Sempozyumlar: 
   1- ISBI 2016 – International Society for Burn Injuries Congress – Miami, 2016
   2- 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016
   3- 16. European Burns Association Congress, Hannover, 2015
   4- ” Yanık ve Güncel Tedavi Yaklaşımları”, Hatay, 2015
   5- 15. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015
   6- Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015
   7- TKRCD Sonbahar Sempozyumu (Reoperatif Kolorektal Cerrahi), 2014
   8- 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu, ÇORUM, 2014
   9- 9th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 2014
   10- European Wound Management Association, EWMA-GNEAUPP, 2014
   11- 9. Ulusal Yara Bakım Kongresi, 2014
   12- TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Benign Koloproktolojik Hastalıklar), 2014
   13- 19. Ulusal cerrahi kongresi, 2014
   14- 11. Hepatopankreatobilier cerrahi kongresi, 2013
   15- 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, 2013
   16- 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012
   17- Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisinde “Pratik Uygulama Esasları” , 2012
   18- 6.Deneysel Araştırma Kongresi, 2011
   19- 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011
   20- Ankara cerrahi günleri 6, 2011
   21- Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010
   22- 4.Kolo-Proktoloji Stoma Terapi Sempozyumu, 2010
   23- Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği “ Sonbahar Sempozyumu”, 2010
   24- 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2009
   25- Ulusal Cerrahi Kongresi ‘ 08
   26- Ankara cerrahi günleri 4, 2008
   27- III. Çukurova Kolo-proktoloji ve Stoma-terapi Sempozyumu, 2007
   28- Ulusal Cerrahi Kongresi ‘ 06
   29- Ulusal Cerrahi Kongresi ‘ 04

 

  • Bilimsel Aktivite 
   Science Citation Indeks (SCI) Expanded’ e kayıtlı dergilerde veya diğer yurt dışı dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş 10 yurt dışı yayın, yerli dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş 8 yurtiçi yayın.
   Yurt dışı kongrelerde sunulmuş 5 adet, yurt içi kongrelerde sunulmuş 14 adet sözlü serbest bildiri.
   1 adet TUBİTAK 1002 Hızlı destek (ARDEB) projesi yürütücülüğü.» ” Yanık ve Güncel Tedavi Yaklaşımları” adlı sempozyum düzenleme kurulu üyeliği
   » Yanık ve Güncel Tedavi Yaklaşımları sempozyumunda konuşmacı (3 konuşma)

ESERLER

    A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. T Karaca, Ö Yoldaş, BÇ Bilgin, ÖH Yılmaz, N Karaca, GG Şimşek, IO Alıcı, A Uzdoğan, A Tezer, MA Cömert, T Akın, K Kısmet, E Tutkun, F Akbıyık “Does tamoxifen citrate prevent pulmonary fibrosis due to silica inhalation? An experimental study “ Bratisl Med J 116 (7) 440 – 445, 2015

A2. Yoldas O, Karaca T, Bilgin BC, Yilmaz OH, Simsek GG, Alici IO, Uzdogan A, Karaca N, Akin T, Yoldas S, Akbiyik F. “. Tamoxifen citrate: a glimmer of hope for silicosis.”
J Surg Res. 2014 Aug 14. pii: S0022-4804(14)00780-X. doi: 10.1016/j.jss.2014.08.013.

A3. Yanık S, Karaca T, Akkoca AN, Özdemir ZT, Kaynar A, Çinçin TG, Yanık SV, Özler GS. “Cases of Incidental Papillary Carcinoma in Thyroidectomy Materials in the Elderly “ Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1013

A4. Karaca T, Gözalan AU, Yoldaş O, Bilgin BC, Tezer A., “Effects of tamoxifen citrate on postoperative intra-abdominal adhesion in a rat model.”,International Journal of Surgery (ISI) , 68-72 pp., 2013 , DOI: 10.1016/j.ijsu.2012.11.015.

A5. Karaca T, Yoldaş O, Bilgin BC, Ozer S, Yoldaş S, Karaca NG., “Comparison of short-term results of modified Karydakis flap and modified Limberg flap for pilonidal sinus surgery.”, International Journal of Surgery (ISI) , 601-6 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.ijsu.2012.10.001.

A6. Bilgin C, Cetinkünar S, Bilgen K, Celep B, Tokgöz S, Sözen S, Karaca T,Özer S, Tunç G., “Impact of high dose chemoimmunotherapy after surgery on the overall and disease-free survivals in advanced stage malignant melanoma.”, Annali Italiani di Chirurgia (ISI) , 529-33. pp., 2012

A7. Yoldaş O, Karaca T, Tez M, “External validation of Lintula score in Turkish acute appendicitis patients”, International Journal of Surgery, 25-7 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.ijsu.2011.11.006

A8. Karaca T, Yoldaş Ö, Bilgin BC, Bilgin S, Evcik E, Özen S, “Diagnosis and treatment of multisepatate gallbladder with recurrent abdominal pain”, Case Report in Medicine , false pp., 2011 , DOI: /10.1155/2011/162853

A9. Yoldaş O, Tez M, Karaca T., “Artificial neural networks in the diagnosis of acute appendicitis”, American Journal of Emergency Medicine (ISI) , 1245-7. pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.ajem.2011.06.019.

A10. Daglar G, Karaca T, Yuksek YN, Gozalan U, Akbiyik F, Sokmensuer C, Gurel B, Kama NA, “Effect of Montelukast and MK-886 on Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury in Rats.”, Journal of Surgical Research , 31-8 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.jss.2008.02.052

    B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Gözalan, U., E. Reis, A. Z. Akat, M. Dablan, . Karaca, N. A. Kama, 2005 konferansı dahilinde “The European Society For Surgical Research supl” bildiri kitapçığındaki “Incidence and Prognostic Value of Peritoneal Cytology in Colorectal Cancer,”, 8 pp., Konya, 2005

B2.YN Yüksek, T Karaca, Y Pala, M Özcan, M Doğanay, NA Kama, 40th Congress Of The European Society For Surgical Research (ESSR) konferansı dahilinde “The European Society For Surgical Research supl.” bildiri kitapçığındaki “Laparoscopic Cholecystectomy Under Epidural Anesthesia”, 60 pp., Konya, 2005

B3. Turgut Karaca, Ahmet Cinar Yasti ,Elif Canbolant, Isa Sözen “Pediatric burn infections and antibiotics – a retrospective study” 16. European Burns Association Congress, Hannover, 2015

B4. Turgut Karaca, Tezcan Akin, Ahmet Cinar Yasti, Kemal Kisme, Mete Dolapcioglu “Achieving zero in systemic antibiotic use in child burns: analysis of 1077 patients of a center with recent ten years’ experience” 16. European Burns Association Congress, Hannover, 2015

B5. Turgut Karaca, Elif Canbolant, Ahmet Cinar Yasti “The effect of civil war in Syria on the characteristics of burn patients in our burn unit” 16. European Burns Association Congress, Hannover, 2015 B6.Turgut Karaca, Elif Canbolant, Ahmet Cinar Yasti “Management of Syrian Patients From War Area in Turkey”– 18 th. International Society for Burn Injuries Congress (ISBI), Miami, 2016

    D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Serdar YANIK, Ozan TURGUT, Aybala Ağaç AY, Suat DURKAYA, Akın ÇAM, Turgut KARACA, Elif CANBOLANT ‘PLEVRAL SIVI SİTOLOJİSİ VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ’KÜ Tıp Fak Derg 2014; 16(1): 1-4

D2. Bülent Çağlar Bilgin, Gülşen Çığşar, Şahin Kahramanca, Turgut Karaca, Saadet Özer, Uğur Türktaş, Hınç Yılmaz, “Mesleki Yaralanmalar: Kimde? Ne Zaman?”, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 109-112 pp. 2013, DOI: KJMS-84856

D3.Turgut Karaca, Bülent Çağlar Bilgin, Ömer Yoldaş, Saadet Özer, Çağatay Demirci, Bahadır Celeb, Ahmet Çınar Yastı, “PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASI MEDİKAL TEDAVİDE İLK SEÇENEK OLABİLİR Mİ?”, S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 30-36 pp., 2013

D4.Ali Haydar BAYKAN, Ali Ümit YENER, Kemal KORKMAZ, Bülent Çağlar BİLGİN, Umut Hasan KANTARCI, Mustafa KARAÇELİK, Turgut KARACA, Hikmet SelçukGEDİK, “Derin Ven Trombozunda Wells Skorlamasının Doppler Ultrason ile Kıyaslanması”, Damar Cerrahi Dergisi , 104-9 pp., 2013 ,

D5.Mehtap Oktay, Turgut Karaca, Özlem Suvak, Aziz Bulut, Mustafa Yasin Selçuk, Mustafa Gökhan Usman, Uğur Gözalan, Nuri Aydın Kama, “Üçüncü basamak sağlık merkezi herni cerrahisi deneyimleri ve herni nüksünü etkileyen faktörler”, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi , 15-20 pp., 2013 , DOI: 10.5505/kjms. 77486

D6.Umut Hasan Kantarcı, Ali Ümit Yener, Hikmet Selçuk Gedik, Bülent Çağlar Bilgin, Ali Haydar Baykan, Mustafa Karaçelik, Turgut Karaca, Kemal Korkmaz, “Derin Ven Trombozu Tanısında D-Dimer Testinin Bir Tarama Testi Olarak Etkinliğinin Araştırılması”, Turkish Journal of Vascular Surgery , 269-275 pp., 2012 ,

D7.Saadet Özer, Turgut Karaca, Bülent Çağlar Bilgin, Aydın Demir, Hilal Özer, Ertuğrul Ertaş, “Pilonidal Sinüs Hastalığında Marsupiyalizasyon,Primer Onar›m, Limberg Flep Yöntemlerinin Rekürrens Yönünden Karşılaştırılması”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi , 10-16 pp., 2012

D8.Vildan Taşpınar, Aydın Selçuk, Mustafa Saryal, Turgut Karaca, Okan Okçu, Bayazit Dikmen, “Ateşli Silah Yaralanması ve Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu”, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 27-31 pp., 2008

    E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Turgut KARACA, Elif ASFUROĞLU, Veysel YILDIRIM, Ömer AKIN, Ahmet Çınar YASTI. “Bir ilde yanık eğitimi ve yanık hastalarında sevk algoritması: İskenderun modeli” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde” Nisan, 2016

E2.Turgut KARACA, Elif ASFUROĞLU, Ahmet Çınar YASTI. “Kronik yara bakım ünitesinin venöz yetmezliğe bağlı yara deneyimleri” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde” Nisan, 2016

E3.Turgut KARACA, Elif ASFUROĞLU, Servet AĞDENİZ, Ahmet Çınar YASTI. “Kronik yara bakım ünitesinin diyabetik ayak verileri” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde” Nisan, 2016

E4. B.Ç Bilgin, T.Karaca, E. Canbolant, T.Akın, A.Ç Yastı. “ İskenderun Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’nde Yanık Nedenleri ve Tedaviye Etkileri “ 19. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde”19. Ulusal Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki SS-321, Nisan, 2014

E5. Turgut Karaca, Ahmet Çınar Yastı, Tezcan Akın, Murat Kendirci, II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi konferansı dahilinde “II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Yanık etiyolojilerinin hastanın klinik seyrine etkileri.”, 30 pp., Antalya, Nisan 2013

E6.Turgut Karaca, Ahmet Çınar Yastı, Tezcan Akın, Murat Kendirci, II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi konferansı dahilinde “II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Cerrahi gerektirmeyen yanık hastalarda klinik izlem”, 43 pp., Antalya, Nisan 2013

E7.Ahmet Çınar Yastı, Turgut Karaca, Tezcan Akın, Murat Kendirci, II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi konferansı dahilinde “II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi 1077 hastada çocuk yanıkları deneyimi”, 29 pp., Antalya, Nisan 2013

E8. Karaca T, Yoldaş Ö, Bilgin BÇ, Yılmaz ÖH, Karaca N, Güler G, Alıcı İO, Uzdoğan A, Cömert MA, Tezer A, Akın T, Akbıyık F, Tutkun E, Kısmet K., 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi konferansı dahilinde “8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tamoksifen Sitrat Solunum Yoluyla Alınan Silikaya Bağlı Gelişen Sistemik Fibroziste Koruyucu Mudur?”, 40 pp., Antalya, Kasım 2012

E9. Bayri H, Karaca T, Yüksek YN, Kama NA, Ulusal Cerrahi Kongresi, konferansı dahilinde “Ulusal Cerrahi Kongresi,” bildiri kitapçığındaki “Mide Kanseri Tanısı İle Opere Edilen 364 Hastanın Klinik Özellikleri Ve Sağ Kalıma Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”, 123 pp., İzmir, Mayıs 2012

E10.Karaca T, Gözalan U, Yoldaş Ö, Bilgin BÇ, Özer S, Tezer, 6.Cerrahi Araştırma Kongresi konferansı dahilinde “6.Cerrahi Araştırma Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tamoksifenin karın içi ameliyatlar sonrası gelişebilecek yapışıklıklar üzerine etkisi”, 82 pp., Ankara, Aralık 2011

E11.T.Tütüncü, A.Z.Akat, E.Reis, G.Dağlar, T.Karaca, F.Taşkesen, N.A.Kama, Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “Ulusal Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Laparoskopik Kolesistektomide Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.Cerrahi Kliniği Tecrübesi : 2210 Hasta, Asistan Eğitimi ve Komplikasyonlar”, 57 pp., Antalya, Mayıs 2006

E12.T.Karaca, G.Dağlar, B.Gürel, C.Sökmensüer, F.Akbıyık, İ.Onbaşılar, N.A.Kama, Ulusal Cerrahi Kongresi 06 konferansı dahilinde “Ulusal Cerrahi Kongresi 06” bildiri kitapçığındaki “5-Lipooksijenaz İnhibisyonunun İskemi-Reperfüzyon Hasarında Karaciğerde Oluşan Oksidatif Stress ve Apoptosise Etkisi”, 13 pp., Antalya, Mayıs 2006

E13.Uğur Gözalan, Erhan Reis, Mete Dolapçı, Turgut Karaca, Tanju Tütüncü, Nuri Aydın Kama, Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “Ulusal Cerrahi Kongresi 04” bildiri kitapçığındaki “Rektum Kanserlerinde Lokorejiyonal Nüksü Etkileyen Faktörleri”, 294-295 pp., Antalya, Mayıs 2004

E14.Gül Dağlar, Çınar Yastı, Turgut Karaca, Uğur Gözalan, Ali Derinöz, Nuri Aydın Kama, Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “Ulusal Cerrahi Kongresi 04” bildiri kitapçığındaki “Karın Ön Duvarı Hernilerinde Nüksü Etkileyen Faktörler”, 139-140 pp., Antalya, Mayıs 2004